+421 944 402 163
Preklady francúzštiny
Cena prekladu od 8.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 8.5 (10.29) €/NS
Iba korektúra textu 5.0 (6.05) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Francúzština je pomerne ťažký jazyk s krásnou výslovnosťou. Pôvodne bolo územie dnešného Francúzska ovládané Galmi, ktorí používali keltčinu. Romanizácia jazyka nastala nadvládou Ríma a vplyvom latinčiny. Na francúzsky jazyk neskôr vplývali aj germánske jazyky. Preklady do francúzštiny sú teda ovplyvnené viacerými kultúrami a tieto súvislosti by prekladateľ mal brať do úvahy. Francúzština sa dnes ako úradný jazyk používa vo viac než 40 krajinách a preklady do francúzskeho jazyka sú tak ovplyvnené výrazným rozšírením, variabilitou a špecifickým jazykovým vývojom. Na našom území sa francúzština používala predovšetkým v časoch prvej Československej republiky, kedy bola považovaná za veľmi módny jazyk. Dodnes sú preklady francúzštiny dôležité v celosvetovej diplomacii a v biznise.

Preklady do francúzštiny patria medzi najviac frekventované typy prekladov pre našich zákazníkov. Za veľmi priaznivú cenu Vám pripravíme bezchybné preklady vyhotovené prekladateľmi, ktorí žijú vo Francúzsku, alebo súdnymi prekladateľmi. Na vyžiadanie pre Vás radi zaistíme korektúru rodeným hovorcom.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje