+421 944 402 163
Preklady poľštiny
Cena prekladu od 7.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 7.5 (9.08) €/NS
Iba korektúra textu 4.0 (4.82) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Preklady do poľského jazyka sú dnes vcelku obľúbené aj napriek tomu, ako sú si slovenčina a poľština blízke. V dávnej minulosti dokonca nebol medzi týmito jazykmi prakticky žiaden rozdiel - to by sme sa však museli vrátiť až približne do 10. storočia. Dnes sú preklady do poľštiny potrebné, aj keď množstvo slov a výrazov dokážeme správne odhadnúť. Pre vypracovanie riadneho prekladu však nestačí iba sa dorozumieť. Poľština má oproti slovenčine množstvo odlišných gramatických pravidiel, ktoré prekladateľ musí bezpodmienečne ovládať. Kým u nás je skôr spomienkou, v poľštine sa stále využíva onikanie, kedy sa treťou osobou množného čísla prihovára napríklad sused susedovi.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje